Stefar fortsatt i varetekt

Påtalemyndigheten har fått medhold i at stefaren til den lille jenta som man tror har dødd som følge av voldsutøvelse, fortsatt holdes i varetekt.
NAMDALSAVISA

STEINKJER: Fengslingsmøtet ble avholdt i Inntrøndelag tingrett tirsdag, mens siktede var med video fra Alstadhaug tingrett. Stefaren til den lille jenta sitter fengslet i Mosjøen.

Påtalemyndigheten ba om at stefaren skal holdes vartektsfengslet i fire uker til med brev- og besøkskontroll, mens siktede selv ba om å bli løslatt.

– Han nekter fremdeles enhver befatning med det som skjedde, og mener det er feil at han sitter fengslet, sier advokat Anders Kjøren.

Det ble ikke tatt til følge av tingretten, som har besluttet å holde mannen i varetekt fram til 19. september.

Tingretten mener at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for straffbar handling som han medføre høyere straff enn seks måneders fengsel.

"Det er i løpet av siste fengslingsperiode ikke kommet frem opplysninger i saken som svekker mistanken mot siktede", heter det i kjennelsen.

Moren anket kjennelsen forrige gang, men den er blitt forkastet. Det betyr at hun fortsatt blir sittende varetekt.