Må vente på budsjettbehandlinga

Kommunestyret i Fosnes avslo denne uka en søknad fra Midtre Namdal kirkelig fellesråd om penger til renovering av Dun kirke i år.

MANGLER PENGER Dun kirke trenger maling, men Fosnes kommunstyre vil ikke gi tilskudd nå.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

FOSNES: Dun kirke trenger utvendig vedlikehold. Deler av jobben er gjort, blant annet ble det i 2016 gjort utbedringer utbedring av råteskader, vindusreparasjoner med mer. Disse tiltakene ble gjennomført i 2016. Det som gjenstår er utvendig skraping, grunning og maling. men Midtre Namdal kirkelig fellesråd mangler penger til å sluttføre jobben på grunn av anstrengt økonomi.