12 førerkortbeslag i Namdalen

Operasjonsleder: – Det kjøres hardt

På to fartskontroller i Namdalen er det beslaglagt 12 førerkort onsdag.

Nedslående resultat 12 førerkortbeslag ble resultatet etter to fartskontroller på namdalske veger onsdag. Operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt oppfordrer bilistene til å holde fartsgrensa. 

NAMDALSAVISA

TRONES/KORSEN: – Hva skal man si? Det kjøres hardt. Dette er kjente plasser, og vi må bare oppfordre folk til å kjøre etter fartsgrensa, sier operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt etter to nedslående fartskontroller i Namdalen.

Ni fratatt lappen på Trones

Utrykningspolitiet (UP) har gjennomført laserkontroll på E6 ved Trones i Namsskogan.

Kontrollen foregikk i 60-sone i tidsrommet mellom klokka 16.00 og 20.00.

Det resulterte i ni førerkortbeslag, hvor høyeste fart ble målt til 103 km/t.

I tillegg ble det skrevet ut fire forenkla forelegg.

– På Trones var det fem utlendinger som fikk kortet beslaglagt, det er tydelig at dette er folk på gjennomreise. I tillegg var det en fra Namsos, en fra Vanvikan, en fra Trondheim og en fra Oslo som mistet kortet, sier operasjonsleder Bård Krogstad i  Trøndelag politidistrikt.

Tre mistet kortet på Korsen

UP har også gjennomført laserkontroll på Fv. 17 ved Korsen i Namdalseid.

Også denne kontrollen skjedde i 60-sone – i tidsrommet klokka 17.30 til 21.00.

Tre ble fratatt førerkortet, og høyeste hastighet ble målt til 85 km/t. De som ble må bruke apostlenes hester i tida framover er henholdsvis to namsosinger og en fra Bangsund, opplyser operasjonslederen.

Det ble også utskrevet 12 forenkla forelegg.

Operasjonslederen viser til at kontrollene er holdt på strekninger der det ofte kjøres for hardt.

– Overraskende? Nei. Men når skal vi lære da? I hvert fall på Korsen, der de som mistet kortet bare for få mil unna. De er lokalkjente og burde vite av Korsen, sier Krogstad.

Politiet vil fortsette kontrollvirksomheten langs vegene i tida framover.

– Vi stopper ikke med dette. Vi fortsetter som før, og har masse kontroller, både morgen, kveld og natt, sier operasjonsleder.