Ulvig får ikke medhold i klage

Politikerne i Grong står på sitt og nekter Anne Ulvig konsesjon på Elstad gård.

NEKTES KONSESJON: Grong kommune vil opprettholde sitt vedtak. Dermed ender Anne Ulvigs klage hos Fylkesmannen.  Foto: Kjartan Trana

NAMDALSAVISA

GRONG: Det vedtok formannskapet i Grong da det tirsdag behandlet Ulvigs klage på kommunestyrets vedtak fra i vår. Nå skal saken til kommunestyret for endelig kommunal behandling.

Som NA skrev i vår, har Anne Ulvig klaget på kommunestyrets vedtak om å nekte henne konsesjon på Elstad gård som hun kjøpte for ti millioner kroner i fjor. Elstad er den fjerde landbrukseiendommen Ulvig kjøper i Grong.

«Klagen tas ikke til følge», heter det i formannskapets enstemmige vedtak.

Dermed vil klagen bli oversendt Fylkesmannen for endelig behandling når kommunestyret har behandlet saken senere i høst.