God kraftproduksjon førte til godt halvårsresultat for NTE

NTE oppnådde i første halvår et driftsresultat på 438 millioner kroner – noe som er 149 millioner kroner bedre enn i tilsvarende periode i fjor.

GODT RESULTAT – Vi fikk et første halvår med svært god kraftproduksjon, sier konsernsjef Christian Stav.  Foto: Jostein Aardal

NAMDALSAVISA

– Vi fikk et første halvår med svært god kraftproduksjon, som sammen med positiv utvikling i våre kunderettede aktiviteter i Trøndelag, bidrar til at vi oppnår et betydelig forbedret resultat. Samtidig ser vi at de siste års resultatforbedringstiltak nå gir oss et bedre grunnlag for framtidig grønn vekst og utvikling. Dette er et arbeid som vil fortsette, sier konsernsjef Christian Stav.

Resultat etter skatt ble nær fordoblet fra 111 til 213 millioner kroner.

Omsetninga i NTE-konsernet ble i første halvår 1.560 millioner kroner, mot 1.318 millioner kroner i første halvår 2016. Driftsresultatet ble 438 (289) millioner kroner. Som følge av blant annet konvertering av ansvarlig lån hos eier til egenkapital, gikk netto finanskostnader ned fra 80 millioner kroner i de første seks måneder i 2016 til 46 millioner kroner i 2017.

NTE Energi hadde et driftsresultat på 244 (195) millioner kroner. Resultatforbedringa kommer hovedsakelig som følge av vesentlig høyere produksjon av vann- og vindkraft, 2 429 GWh i årets seks første måneder, mot 2 164 GWh i tilsvarende periode i 2016.

NTE Netts driftsresultat ble på 87 (120) millioner kroner. Den altoverveiende delen av nettselskapets inntekter fastsettes av NVE og påvirkes av blant annet rentenivå, pris på nett tap og kostnader til sentralnett. Hovedårsaken til det reduserte driftsresultatet er lavere inntektsramme.