Politiets responstid

«Hovedbildet er faktisk at politiet oppfyller sine krav til responstid»

NAMDALSAVISA

Politiets responstid har vært et tilbakevendende tema i sommer – og blir også dratt inn i valgkampen. Tidligere i år omtalte NA tilfellet der politiet ble sendt fra Kolvereid til Røyrvik på en trafikkulykke, og måtte avbryte oppdraget fordi alt var over lenge før de kom fram. I går trakk NRK fram hendelsen i Namsos i juli der en kvinne skal ha blitt utsatt for vold og forsøkt å flykte fra samboeren sin. Det tok 40 minutter før politiet kom til stedet, og da med med mannskaper utenom ordinær vaktpatrulje.

Politiets tilstedeværelse er en av de viktigste pilarene i vårt samfunn, og avgjørende for folks trygghetsfølelse. Derfor er det naturlig at folk blir opprørte når de hører historier om at politiet er seint på plass. Flere politikere rykket i går ut for å bruke dette som en del av egen valgkamp.

Samtidig er det viktig å ha fakta på plass når en skal vurdere politiets innsats. NA hadde forsideoppslag om den spesielle julidagen, der det var fire politioppdrag i løpet av 52 minutter. I tillegg var det en dødsulykke og leteaksjon lenger sør i distriktet. Det sier seg selv at politikapasiteten da blir sprengt. Politiet klarte ikke å oppfylle kravet til responstid i Namsos på 20 minutter, til tross for at lensmannsstasjonen var 500 meter unna åstedet for den meldte voldshandlinga.

Men løsninga er ikke å ha en politipatrulje sittende inne på stasjonen til enhver tid, i tilfelle noe skulle skje. Voldshendelsen i Namsos kunne like gjerne skjedd et sted i distriktet. Politiet må sørge for at de har mannskaper som kan være ute blant folk, og omdisponeres etter behov – slik det også ble gjort den aktuelle dagen. Så vil det kunne skje at det i ekstreme tilfeller ikke er mulig å oppfylle kravene, og det må kalles inn ekstra mannskaper – slik det også ble gjort.

Hovedbildet er faktisk at politiet oppfyller sine krav til responstid i Namdalen. Det er viktig at medier og politikere setter søkelys på hvordan politiet oppfyller sin rolle og kravene som settes. Men samtidig må vi være forsiktige med å skape et skremmebilde der inntrykket er at politiberedskapen er kollapset og folk ikke kan stole på politiet. Det er nemlig langt fra virkeligheten.