Veterinærvakta, hvordan fungerer den?

Female Veterinary Surgeon Treating Dog In Surgery 

trines tips
  • Når uhellet er ute
  • Kontakt veterinær i god tid.
  • Veterinærvaktnummeret for din kommune finner du på kommunens hjemmeside.
  • Smådyrvakta for Trøndelag når du på 90 81 01 00
NAMDALSAVISA

Norge er et langstrakt land med en liten og spredt befolkning. Det er mye bra med det, men det byr også på noen problemer. Ett av de er å få hjelp av en veterinær på kveld og natt når kjæle- dyret ditt trenger hjelp?

Jeg har stort sett jobbet som smådyrveterinær de siste 17 årene. Dette betyr en interessant og allsidig, men ofte lang, travel og hektisk arbeidsdag på toppen av det som måtte bli av jobb på kveld og natt. De siste 11 årene har jeg jobbet i Norge og på lik linje med de aller fleste rene smådyrsklinikker i Norge, kan ikke min klinikk tilby en egen privat vakt- ordning for sine kunder. Vi henviser til den offentlige veterinærvaktordningen. Hvordan veterinærvakta fungerer er dårlig opplyst og kjæledyreiere melder ofte om misnøye og frustrasjon da de synes det er vanskelig å få hjelp. Jeg, som så mange andre i min posisjon, stiller ofte opp gratis i min fritid og behandler syke dyr både helger og netter. Det sies at det å være en veterinær er en livsstil, og ikke en jobb. Sant nok, men jeg har også en familie og ting utenfor det å være veterinær som jeg må prioritere. Det finnes en vaktveterinær, så la meg forklare hvordan veterinærvaktordningen fungerer slik at du får hjelp når du trenger det.

Veterinærvaktordningen

Det offentlige (stat og kommune) har ansvar for at det alltid finnes en veterinær tilgjengelig som et førstelinjetilbud for alle typer dyr. Dette er for å kunne yte nødhjelp. Vakthavende veterinærer i Norge er i all hovedsak kombipraktikere. Det vil si, en veterinær som jobber med produksjonsdyr så vel som smådyr.

Veterinærvakta må kunne yte nødhjelp til smådyr (hund, katt og mindre kjæledyr), hest, og produksjonsdyr (sau, ku, geit, fjærfe). Med nødhjelp for kjæledyr, menes vanligvis stabilisering frem til en smådyrveterinær er tilgjengelig. Et vanlig eksempel er en hund med et potekutt på en helg. Et slikt sår trenger bandasje og smertestilledende +/- antibiotika frem til såret kan sys når arbeidsuka starter på mandag. Ved mer alvorlig sykdom kan lokal vakthavende veterinær kontakte nærmeste smådyrsvakt for råd om behandling og eventuell stabilisering før en videre henvising. I noen tilfeller er nødhjelp avliving av dyrevernsmessige hensyn.

Hvorfor får jeg ikke tak i min smådyrklinikk på vakta?

Spesialiserte smådyrklinikker kan ikke være med i denne vakta slik vaktmidlene er fordelt, fordi de ikke har et tilbud til hest og produksjonsdyr. Smådyr- klinikker er helt private bedrifter uten noen offentlig støtte, statlige overføringer, momsreduksjon eller andre næringstilskudd. Beredskap koster mye uansett om noen trenger hjelp eller ikke. Det er rett og slett økonomisk umulig å ha en privat smådyrsvakt i distriktet. Smådyrklinikker i store byer hvor befolkningstettheten er høy nok til å møte den økonomiske byrden beredskap er, går ofte sammen om et vakt- tilbud som en service til smådyrkunder. I Trøndelag finnes det slik spesialisert smådyrvakt i Trondheimsområdet. Der har et antall klinikker slått seg sammen om privat smådyrsvaktordning som tar imot smådyr fra hele Trøndelag.

Hvem ringer du?

Trenger du hjelp kan du ringe den lokale veterinærvakta i den kommunen du er i. Husk at den lokale vakta jobber alene og kan være opptatt med et annet sykt dyr når du trenger hjelp. Den lokale vakta har ansvar for sitt distrikt så pass på at du ringer riktig vakt. Alternativt kan du ringe smådyrvakta for Trøndelag dirkete.