Brøndbo skal hente bilvrak i Verdal

Bjarne Brøndbo har som mål å motta 400 biler i året på Verdal og frakte disse til anlegget på Skage.

åpner mottak Bjarne Brøndbo åpner neste uke bilmottak i Verdal. Sønnen Tobias Greftegreff blir daglig leder av mottaket.  

NAMDALSAVISA

VERDAL: Etter at Tore Grøneng la ned bilinnsamlinga i Verdal tidligere i år, har det blitt ei utfordring å få levert bilvrak på strekninga Stjørdal-Steinkjer. Dette har Namdal bilopphuggeri kommet med ei løsning på.