Kjerkol svarer

Var vi på samme møte, Sellæg?

NAMDALSAVISA

Svar til Mathias Sellægs uriktige framstilling. Fredag skriver Mathias Sellæg kronikk i NA om sitt inntrykk etter den store valgkampdebatten om skog som Skognæringa I Trøndelag arrangerte i Norsk Skog Skogn sine lokaler den 16. august.

 I sitt referat fra møtet tar han undertegnede til inntekt for uttalelser som Torgeir Strøm skal ha kommet med.

Jeg kan ikke svare for Torgeir Strøm. Men påstanden; «Å lytte til «miljøekspertene» slik Torgeir Strøm (SV) og Ingvild Kjerkol (Ap) forunderlig nok anbefalte, betyr å ødelegge ressursgrunnlaget for vår største fornybare næring.» er feil.

Utsagnet forteller meg at vi må ha vært på to forskjellige møter. Jeg har aldri gitt uttrykk for det synet jeg blir tatt til inntekt for. Jeg har aldri brukt de ordenene, jeg har aldri hatt den oppfatningen og jeg kommer aldri til å mene det.

Derimot holdt jeg et innlegg i debatten med sterk bekymring for det samlede ansvaret skogeierne pålegges av miljøforvaltningen. Kravet til miljøregistreringer i egen skogen gjennom såkalte Mis-Figurer har blitt så omfattende og tar så mye ressurser at jeg oppfordret næringa til å kreve en forenklingsplan fra myndighetene, slik andre næringer har gjort over myndighetenes rapporteringskrav.

Jeg har i mange år hatt et sterkt skogpolitisk engasjement og jeg har også vært så heldig å ha hatt mitt daglige virke i denne fantastiske framtidsnæringa i en periode.

Derfor er det ekstra irriterende når et skogtroll skriver i avisa at jeg og Arbeiderpartiet står for en politikk som «betyr å ødelegge ressursgrunnlaget for vår største fornybare næring».

Arbeiderpartiet står for en tydelig skogpolitikk som aktørene i skognæringa har nikket til. Vi har jobbet fram et omfattende skog politisk dokument som vi har kalt Woods of Norway. Og vi viser i våre budsjetter at vi prioriterer utvikling og økt innsats for denne framtidsnæringa. Arbeiderpartiet ønsker at skognæringa skal løftes som en nasjonal satsing. Med Arena Skog har skog-næringa i Trøndelag vist vei.

Arbeiderpartiet ønsker også mer foredling og vil ha med stortinget på en snuoperasjon - der vi slutter med å sende tømmeret ut av landet, men foredler en mye større del av tømmerstokken her hjemme og sender nye produkter ut til markedet.

Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiet.