Statlig kutt gjør at færre får støtte

Men pengene kommer ikke på konto med det første

Kulturhuset Kuben i Grong er en av to kulturbygg i fylket som tirsdag får tildelt penger fra fylkeskommunen.

FÅR STØTTE Kuben i Grong er ett av to kulturbygg i Nord-Trøndelag som får støtte gjennom tippemiddelordninga. Alle andre nye søkere har fått avslag.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Nord-Trøndelag har fått 1.765.199 kroner i tippemidler fra staten til lokale og regionale kulturhus. Fylkesråd May Britt Lagesen foreslår å dele årets sum på de nye regionale kulturbyggene i Grong (Kuben) og Stjørdal (Kimen).