Politiets prioriteringer

«Istedet bør en se på styrking av UP, slik at de kan ta hånd om rene trafikkoppdrag.»

NAMDALSAVISA

Politiets responstid og prioriteringa av politiets ressurser er igjen tema, både i valgkampen og i et utspill fra innsatsleder Sten Svarliaunet i gårsdagens NA og i fagbladet Norsk Politi.


Tror Namdalen vil få styrket beredskapen

I dag har Namdalen en politipatrulje som et minimum i driftsenheten. Nå ønsker politiet å styrke beredskapssituasjonen i distriktet.

 

Svarliaunet etterlyser helt korrekt en mer nyansert debatt rundt responstida. Politiet er i omorganisering, og det er nå vedtakene gjøres som vil ha betydning for den framtidige beredskapen.

Lytter en til enkelte politikere i valgkampen, skulle en tro at politiet allerede var nedlagt, og at folk må klare seg selv, uten hjelp.

Faktum er at vi trolig aldri har hatt en så kompetent, velutdannet og godt trent politistyrke, i stand til å løse de aller fleste oppdrag innen rimelig tid. Selv i Namdalen har vi politifolk med høy kompetanse og erfaring fra de mest krevende oppdrag. Spørsmålet blir hvordan vi skal utnytte de ressursene best mulig.

Politiet mener nå de skal klare å styrke beredskapen ytterligere med en ekstra patrulje tilgjengelig i Namdalen, som en følge av omorganiseringa. Dette er positive signaler vi håper politimesteren i Trondheim nå vil følge opp.


Sp gir opp kampen mot politireformen – vil heller forbedre den

Krever samme responstid landet rundt

Senterpartiet gir opp kampen mot nærpolitireformen. Nå vil de forbedre den, og krever mye mer politi i distriktene.

 

Men problemet oppstår når politiberedskapen spises opp av å kjøre titalls mil for å ta seg av trafikkulykker med begrenset skadeomfang, eller til å dirigere trafikk langs E6. De konkrete eksemplene hadde vi da en patrulje ble sendt fra Kolvereid til Røyrvik på ei utforkjøring, og de to patruljene som ble sendt på en trafikk-ulykke på E6, og dermed ikke var i nærheten da det oppsto en akutt voldsepisode i Namsos.


På 52 minutter var det fire hendelser i Namdalen som krevde rask responstid

– Det er sjelden at det er så mye å gjøre som i dag.

 

Nå vil et regjeringsoppnevnt utvalg legge ned Utrykningspolitiet, og overføre trafikkoppgavene til politidistriktet. Hvis det skjer, forsterkes dette enda mer, og da blir det lite igjen av den økte beredskapen.

Istedet bør en se på styrking av UP, slik at de kan ta hånd om rene trafikkoppdrag og ulykker, spesielt langs de mest trafikkerte vegene der vi vet det skjer ulykker. Det ville frigjort tid og ressurser til at politiet kan konsentrere seg om de oppgavene som betyr mest for tryggheten til folk – forebygging og tilstedeværelse når de virkelig trengs.