Rådmann vil gi konsesjon

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Rådmannen i Nærøy anbefaler formannskapet å si ja til en søknad fra Roger Eiternes om konsesjon på kjøp av eiendommen Sandvika i Gravvik.

Avtalt pris for eiendommen er 4.75 millioner kroner. Eiendommen er på 734,8 dekar og består av både dyrket mark, beiteland og skog, mens mesteparten betegnes som annet areal.

Formålet med kjøpet er å rydde skogen og ta jordbruksarealet i bruk igjen slik at man får et åpent og flott kulturlandskap i området. Søkerens sønn skal bosette seg i bolighuset.