Sier ja til traktorveg

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Høylandet formannskap har sagt ja til en søknad fra Eivind Råum Fiskum om bygging av Råsetervegen som traktorveg i klasse 7 på ei strekning på 1,7 kilometer.

Det er ei forutsetning at vegen bygges etter fastsatt normal for denne vegklassen og at det vises stor aktsomhet ved kryssing av bekker.

 Om det under arbeidet oppdages kulturminner, må arbeidet stanse og fylkeskommunen og/eller Sametinget varsles.