Moen Marin bygger hybrid fiskebåt

Skal reduserer drivstofforbruket med 25 prosent og kutter årlig CO2-utslipp med 200 tonn.

HYBRIDBÅT Moen Marin AS skal bygge den hittil største fiskebåten som skal bruke batterier til framdrift.  Foto: Moen Marin

NAMDALSAVISA

Moen Marin AS skal bygge den hittil største fiskebåten som skal bruke batterier til framdrift. Den dieselelektriske batterihybriden reduserer drivstofforbruket med 25 prosent og kutter årlig CO2-utslipp med 200 tonn.

Holder et par timer

Det vakte stor oppmerksomhet da el-sjarken ble lansert. Med sine 21 meter, blir Moen Marins nybygg BN 200 den hittil største fiskebåten som skal bruke batteri til framdrift. BN 200 blir en såkalt batterihybrid, og er som et nytt og viktig steg i elektrifiseringen av fiskerinæringen.

– Samarbeidet med rederiet har vært en viktig forutsetning for utviklingen av den dieselelektriske batterihybriden. De er motiverte for å tenke nytt og innovativt for å spare miljø og redusere driftskostnadene, sier Torfinn Hansvik, teknisk sjef i Moen Marin.

Garnfiske har ifølge Hansvik stort potensial for å ta i bruk batteriløsninger, fordi dieselmotorer har dårlig virkningsgrad ved lave hastigheter. Garnbåten kan redusere driftstiden på dieselmotorene med 75 prosent og er forventet å redusere drivstofforbruket med 25 prosent.

– Båten skal gå på batteri ved operasjoner hvor dieselmotoren har lavest virkningsgrad, som ved haling av garn. Ved steaming og garnsetting vil båten kjøre dieselelektrisk. Generatorene er dimensjonert for å lade batteriene under garnsett. Under hal vil fartøyet ha fulladet batteri, og kan kjøre på ren batteridrift i et par timer, forteller Hansvik.

– Batteriet kan lades både under gange og med strøm fra land, når fartøyet ligger til kai. Enova har bidratt med 2,7 millioner kroner til utviklinga av den nye batterihybriden, som kutter fartøyets årlige CO2-utslipp med 200 tonn, legger Hansvik til.

– Et viktig fartøy

– Vi ønsker å bidra til at det utvikles og tas i bruk ny teknologi som reduserer klimagassutslippene til sjøs. Lever båten opp til forventingene, tror vi mange vil følge etter, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova.

Han mener Moen Marins BN 200 blir et viktig fartøy, som vil introdusere elektrisk drift i nye deler av fiskerinæringen.

– Fiskebåter har større begrensninger knyttet til plass om bord og vekt på utstyr enn for eksempel ferger og offshore, hvor batterier er tatt i bruk. At løsningene nå er gode nok til at de også kan tas i bruk av fiskere, viser at batterirevolusjonen til sjøs holder fram, mener Sivertsen.