Patrik er sjef i to kommuner

Mens kommunene i Indre Namdal diskuterer tettere samarbeid, har Lierne og Røyrvik allerede blitt enige om å dele skolesjef.

Dobbeltsjef Patrik Lundgren er ansatt som som oppvekst- og kultursjef i Lierne. Fra i høst er han også oppvekstsjef i nabokommunen Røyrvik. Slike tverrkommunale løsninger vil vi nok se mer av i årene framover. I alle fall i Indre Namdal.Foto: Bjørn Tore Ness  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

TRONES: – Jeg gleder meg. Å være fagleder i en liten kommune, blir mer og mer en «potet-stilling» hvor du gjør alt mulig, og mindre fag. Jeg håper denne løsninga gjør at Lierne og Røyrvik får en mer spisset oppvekstledelse.