Rutesjefen i Widerøe kom og hentet innspill

– Jeg er overbevist om at vi finner ei løsning som er til det beste for både Namsos og Rørvik.

Fornøyde Både Arnhild Holstad, Jørgen Nergård og Amund Hellesø (til høyre) var fornøyde etter arbeidsmøtet torsdag. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Det sa Jørgen Nergård, rutesjef på kortbane i Widerøe etter å ha vært på Rørvik på torsdag. Møtet i Luftfartsforum Namdal ble avlyst i den form det var planlagt, og ble i stedet til et arbeidsmøte mellom ordførere, lufthavnsjefene og Widerøes rutesjef. Muligheter og løsninger ble diskutert, men lite konkret kom ut av møtet.