Den nye fylkesvegen begynner å ta form

Atkomstvegene til bygging av Beitstadsundbrua er ferdig. Det er også forbindelsesvegen mellom Tjuin og Sundbygdvegen i Malm.

HER BLIR DET BRU Vi har bygd atkomstveger til det som skal bli landfestene på Beitstadsundbrua, på begge sider av sundet.   Foto: Jørgen Langeland

NAMDALSAVISA

I den forberedende kontrakten, hvor Odd Einar Kne AS har vært hovedentreprenør, er nå skog for ny fylkesveg 17 ryddet – i tillegg er det sprengt bort fjell og brukt steinmassene til oppbygging av ny veg.

– Når du nå står på jordet på Solberg, ser du tydelig veglinja til nye fylkesveg 17 på begge sider av Beitstadsundet, opplyser byggeleder Bjørn Erik Andersson.

– På Strømnessiden av Beitstadsundet har vi avsluttet det forberedende arbeidet nå, og vi har hatt god framdrift. Forbindelsesvegen fra Tjuin til Sundbygdvegen er bygd og åpen for trafikk, legger han til.

På begge sider av Beitstadsundet, både på Solberg og på Strømnes, er det nå tatt ut 40.000 kubikk stein. Alt er brukt til oppbygging av ny veg.

VEG MED REKKVERK Forbindelsesvegen fra Tjuin og til Sundbygdvegen er ferdig bygd, det er satt rekkverk og vegen er åpen for trafikk. Denne skal brukes som anleggsveg ut til Strømnes etter hvert.   Foto: Jørgen Langeland

 

Kvikkleire er fjernet

På ny fylkesveg 17 på Solberg, var det kvikkleire i grunnen på omkring 100 meter av strekningen. Nå er kvikkleira byttet ut med steinmasser.

På jordet ved Østvik er steinmassene brukt til forbelastning til ny fylkesveg 17.

– Det blir anleggstrafikk i dette området ut september, sier Andersson.

SLIK SÅ DET UT I JULI PÅ SOLBERG Dette bildet er fra juli og er tatt under arbeidet med å skifte ut kvikkleiremasse i grunnen og erstatte med stein.   Foto: Jørgen Langeland

Stor aktivitet utover høsten

Selv om den forberedende kontrakten nærmer seg slutten, blir det mye aktivitet utover høsten. Skanska Norge AS skal bygge den største kontrakten på prosjektet fylkesveg 17 og 720 Dyrstad-Sprova-Malm: 5,4 km ny fylkesveg 17 mellom Strømnes og Sprova.

I denne kontrakten inngår bygging av 5,4 kilometer ny veg, to tunneler og to bruer.

– Vi har også annonsert konkurransegrunnlag for å bygge ei 580 meter lang bru over Beitstadsundet.

Prosjektleder Jo Bernt Brønstad opplyser at det fra oktober av blir kontinuerlig anleggsvirksomhet fram til vegen åpner for trafikk i slutten av 2019.

STRØMNES Vi har sprengt bort 40.000 kubikk fjell og bygd atkomstveg til Beitstadsundbrua. I neste omgang er det Skanska Norge AS som skal bygge 5,4 km veg mellom Strømnes og Sprova.   Foto: Jørgen Langeland