Får utvide blåskjellproduksjon på Hoddøya

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det kom ingen merknader da Namsenskjell sin søknad om utvidelse og justering av lokaliteten for dyrking av blåskjell i Hestvika på norddelen av Hoddøya var ute på høring.

Utvalget for byggesak og teknisk drift i Namsos kommune har derfor sagt ja til søknaden om justering av plasseringa og at den årlige produksjonen settes til maksimalt 150 tonn.

 Det forutsettes at det settes vilkår som sikrer opprydding etter forsøpling og hundrer framtidige brudd på forurensningsloven.