Ledigheten flater ut – men fortsatt etterspørsel etter arbeidskraft

Ved utgangen av august var det 1.564 helt ledige i Nord-Trøndelag. 95 færre enn på samme tid i fjor.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: For fylket totalt er andelen helt ledige 2,2 prosent. I tillegg er det 291 personer på tiltak, som gir en bruttoledighet på 2,6 prosent.

Sammenlignet med resten av landet ligger Nord-Trøndelag fortsatt i nedre sjikte av fylkene, men den kraftige nedgangen i ledigheten som vi så høsten 2016 er redusert fra 20-25 prosent til 6 prosent.

– Dette kan tyde på at ledigheten er i ferd med å flate ut. Samtidig er det fortsatt etterspørsel etter arbeidskraft, så det vil fremdeles være et godt arbeidsmarked i Nord-Trøndelag, så langt vi kan se, sier Vegard Rydningen, fylkesdirektør i NAV Nord-Trøndelag. 

Ledigheten på landsbasis er nå 2,7 prosent, Sør-Trøndelag ligger på 2,3 prosent og Rogaland 3,8 prosent.

Størst nedgang innenfor butikk- og salgsarbeid

Blant de bransjene som sysselsetter flest er det klar ledighetsreduksjon innenfor butikk og salgsarbeid, med -21 prosent, industrien med - 13 prosent, og bygg og anlegg, og helse, pleie og omsorg, som begge har 3 prosent nedgang.

Innenfor kontor, ingeniør og IKT og blant ledere, har ledigheten økt noe. Undervisningsyrket har størst ledighetsøkning i antall, med 19 flere ledige, som er 32 prosent mer enn i august i fjor.

Nedgang i Lierne

Med få unntak er ledighetsnivået 2 prosent eller lavere i småkommunene. Blant dem med klar ledighetsreduksjon er Lierne og Namdalseid, som begge har hatt en nedgang på - 53 prosent, som tilsvarer 9 færre ledige. Lierne hadde i tillegg 13 utlyste stillinger i august.

Verran har klart høyest ledighetsnivå, med 4,9 prosent. I tillegg har Vikna og Nærøy hatt en relativt stor ledighetsøkning på henholdsvis 62 og 52 prosent, og har nå et ledighetsnivå på 3,5 og 2,7 prosent. Totalt for de to kommunene er det snakk om 55 flere ledige, hvorav en betydelig andel er knyttet til korttidspermitteringer i havbruksnæringen.

Ser vi på varighet av ledigheten er det nå færre som går ledige mer enn 4 uker. Dette er en positiv utvikling som viser at flere kommer seg i jobb raskere.

I august ble det registrert ledige 276 stillinger i Nord-Trøndelag, som er 8 prosent færre enn på samme tid i fjor.