Opplever å ha folket i ryggen i prosessen med å skape Nye Namsos

Positive holdning varmer ordførere

– Du må tro det var artig å lese NA den dagen! sier Fosnes-ordfører Trygve Sandvik og virker nærmest rørt.

likte det de fikk se Ordførerne Arnhild Holstad (Namsos), Trygve Sandvik (Fosnes) og Steinar Lyngstad (Namdalseid) med torsdagens avisartikler i NA.  Foto: Mats Ivar Sandmo

Nye Namsos

Sammenslåing av Fosnes, Namdalseid og Namsos.

  • Vil gjelde fra 1. januar 2020.
  • 15.317 innbyggere (2015).
  • Areal: 2.091 kvadratkilometer.
  • Vil bli den sjette største kommunen i Trøndelag etter folketall og den fjerde største etter areal.
  • Inge Ryan blir rådmann.
  • Kommunesenter: Namsos.
  • Kommunestyre: 41 representanter.
  • Kommunevåpen: Elg.
  • Kommuneblomst: Krekling.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: 850 dager før Nye Namsos ser dagens lys, samlet vi ordførerne i de tre kommunene som skal smelte sammen. Vi ville høre deres reaksjoner på avisartiklene tidligere i uka, der NA møtte «nye namsosinger» på Namdalseid og Fosnes.

Og Sandvik legger ikke skjul på at det var positiv lesning.


1. januar 2020 blir Namdalseid, Fosnes og Namsos sammenslått til ny storkommune som vil hete Namsos. Vi dro til Namdalseid og Fosnes for å snakke med de «nye» namsosingene

Martin (76): – Bønder er det eneste vi kan tilby

På tunet utenfor kårboligen på Vengstad har Martin og Kari Anne Elden en miniatyrgård – som bærer navnet «Armoa».

 

– Det var en kjempefin opplevelse, spesielt å se at også eidbyggen var opptatt av bru til Jøa. Jeg er litt overrasket over at engasjementet var så stort for vårt prosjekt, sier Fosnes-ordføreren.


Kristen (77): – Olav Duun blir aldri namsosing

Foran bautaen til Jøas store dikter, fastslår Kristen Dille (77) en gang for alle: – Olav Duun er jøbygg, han blir aldri namsosing!

 

– Jøa-brua er ikke «dåkkers» prosjekt, vet du Trygve – det er «vårres» prosjekt, legger Namsos-ordfører Arnhild Holstad til med et smil.


– Godt å ha med videre

Også ordføreren i Namdalseid likte det han fikk se i  torsdagens NA.

– Det varmer å høre at voksne, samfunnsreflekterte folk har ei positiv holdning til sammenslåinga og mener det er viktig og riktig for både Namdalseid og Fosnes. Det er godt å ha med disse vurderingene på vegen videre i prosessen, mener Steinar Lyngstad.

Han legger til at alle selvsagt ikke bærer samme oppfatning.

– Vi vet at ikke alle er like positive. Men prosessen har etter vår oppfatning vært god, og folkeavstemninga viste også at mange synes det er best å slå seg sammen. Det er godt å høre, sier Lyngstad.

Fosnes-ordfører Sandvik trekker også fram resultatet fra folkeavstemninga i kommunen, som han mener er et solid bevis på flertallets mening.

– 67 prosent ønsket sammenslåing. Prosessen i forkant har vært åpen, og har også tatt inn over seg bekymringer om både mulig svekket identitet og frykt for dårligere servicenivå. Ungdommen i kommunen er spesielt opptatt av hvordan det skal gå med kulturskoletilbudet i den nye kommunen. Det betyr mye for dem å opprettholde tilbudet slik det fungerer i dag.

Forsterker inntrykket

Arnhild Holstad mener reaksjonene i avisartiklene torsdag forsterker inntrykket hun allerede har hatt.

– Jeg blir glad, jeg. Vi har et flertall som ønsker sammenslåing, og det ligger en vanvittig styrke i det, mener hun.

I 2019 skal det første lokalvalget for den nye kommunen gjennomføres. Da skal det velges 41 representanter, som skal utgjøre det nye kommunestyret.

– Ligger det ikke en fare for at ytterkantene, det vil si dagens Namdalseid og Fosnes, kan bli stående uten representanter i kommunestyret?

– Det er helt klart ei bekymring som har kommet fram undervegs i prosessen, også under folkemøtene. Samtidig var vi klar på at vi ikke ønsket en oppdelt kommune, og dette er blitt godt kommunisert.

Utfordringa blir å få folk til å engasjere seg i lokalpolitikken, sier Sandvik.

– Partiene må ha en god prosess og nominere inn personer fra hele det geografiske området. Et kommunestyre på 41 representanter gir oss større sjanse for å oppnå dette, mener Lyngstad.

– Vi i Arbeiderpartiet har allerede startet prosessen med å slå sammen lokallagene, og vi er bevisst på dette med å få med folk fra hele den nye kommunen. Og jeg regner med at Senterpartiet vil ha et par tidligere ordførere høyt oppe på lista – og de er ikke fra Namsos, sier Holstad og ler mot de to Sp-ordførerne ved bordet.

Tror på bra engasjement

Hun frykter ikke et svakt engasjement fra ytterkantene ved kommunevalget om to år.

– Det er vanlig at valget blir kuppet fra små plasser. Den effekten tipper jeg vi vil se i Namsos også – og det er bra! Det viser engasjement, sier Holstad.

Styringsdokument ok

Ordførerne mener sammenslåingsprosessen har kommet godt i gang, og fredag ble styringsdokumentet for den nye kommunen vedtatt av fellesnemnda.

Sammensetning i fellesnemnda er nedfelt i intensjonsavtalen, med tre medlemmer fra Fosnes, fire fra Namdalseid og sju fra Namsos. I tillegg har representant fra Lund observatørstatus med talerett i fellesnemnda.

– Det gjenstår mye arbeid, men samarbeidsklimaet er godt og preget av konsensus både politisk, administrativt og blant de tillitsvalgte, fastslår leder Steinar Lyngstad i fellesnemnda.

Og med brorparten av befolkninga i ryggen, kan det vel ikke bli bedre...