Vil ha 18 mill. for Nærøya

PRIS Nærøya er nå lagt ut til salg for den nette sum av 18 millioner kroner.  Foto: Lasse Holm

NAMDALSAVISA

Eiendommen Nærøya som er lagt ut for salg, har fått ei prisantydning på 18 millioner kroner. Eiendommen er på over 5.000 dekar og består av utallige øyer og holmer.

På landbrukseiendommen er det våningshus, driftsbygning, verksted og stabbur. Det er også ei dypvannskai med næringsareal – og gamle Nærøya kirke ligger på øya som har 268 dekar dyrka mark og 1.469 dekar skog.


Historiske Nærøya kommer for salg

Etter 18 år med nesten sammenhengende restaurering er Nærøya- eventyret over for Jan Svenskerud. Nå legges den unike eiendommen ut for salg.

 

 Både megler og selger har i NA gitt uttrykk for at eiendommen vil vekke nasjonal interesse.