Gamle venner fra realskolen

60 år siden de tok eksamen

For den som er født etter 1957 er realskole noe man kanskje bare har hørt nevnt. For 1957- kullet ble helga et gledelig gjensyn med tidligere skolekamerater.

DIAMANTJUBILEUM I år er 60 år siden denne gjengen gikk ut fra Overhalla interkommunale realskole. Foran fra venstre: Håkon Bjørnes, Ragnhild Vannebo, Helga Ranum, Inger Johanne Bjørhusdal, Helga Hansson. Bak fra venstre: Jan Birger Arentz, Carl Ivar Storøy, Åse Moa, Rønnaug Strøm, Aud Heglum og Torolf Moen. 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Vi har hatt en viss kontakt opp gjennom årene og det er trivelig å markere at nå er det 60 år siden vi gikk ut av realskolen, sier Carl Ivar Storøy.