Den gamle barnehagen på Skage er snart borte

Bygger nytt lekeområde

De siste dagene har det vært stor aktivitet rundt den gamle barnehagen på Skage som rives til fordel for mer lekeområde.

BORTE Barnehagebygget fra 1987 er revet, og i løpet av høsten blir tomta nytte lekeområde for nye Skage barnehage.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

SKAGE: – Etter planen skulle selve rivinga være unnagjort i løpet av forrige uke, sier teknisk sjef Roger Johansen i Overhalla kommune.

Den nye barnehagen med plass til 138 barn er for lengst tatt i bruk.

Stor boltreplass

– Hva skjer med tomta?

– Nå skal den ryddes, renskes og settes i stand for å bli nytt leke- og uteområde. Etter det som er sagt skal den i første rekke brukes av de minste barna, sier han.

Slik at 0–3 åringene og 3–6 åringene kan ha atskilte uteområder om det er ønskelig.

– Jeg tror folk vil bli overrasket over hvor stort og fint uteområdet kommer til å bli når alt er ferdig. Ungene vil få rikelig med boltreplass, sier Johansen.

Han sier at selv om huset fra 1987 er borte vil det gå noen uker ennå før jobben er ferdig.

– Planen er å ha alt klart i løpet av uke 42, altså uka etter skolenes høstferie, slik at det er ryddet og ordnet i god tid før den offisielle åpninga av barnehagen i slutten av oktober, sier han.

Det eneste som antakelig må vente til våren er å så i plen.

Ikke til salgs – ennå

Men det er en barnehage til på Skage som ikke lenger er i bruk. Noen hundre meter oppi vegen ligger Skage barnehage avdeling Trollstua.

– Hva skjer med den?

– Det eneste som er bestemt er at den ikke skal selges eller rives før vi har gjort en grundig vurdering av hva vi vil med bygget, sier teknisk sjef.

Han føyer til at siden Trollstua, som ble tatt i bruk i 2005, er en nyere bygning i langt bedre forfatning enn gamle Skage barnehage var, vil de ikke forhaste seg med å ta en beslutning.

– Det er noe av det vi skal gripe fatt i når vi er ferdige med arbeidet omkring den nye barnehagen.

Johansen sier at politikerne har bedt om en utredning av hvilke muligheter som finnes og hva huset eventuelt kan tenkes brukt til.

– Vi håper bygningene kan brukes videre, men har ingen konkrete forslag ennå, sier han.

Nye Skage barnehage innvies offisielt onsdag 25. oktober.