Menighetsrådet ønsker ny organisering

Endring i kommunestrukturen innenfor Midtre-Namdal kirkelige fellesråds område, gjør at menighetsrådet ønsker ny organisering.

NY ORGANISERING Overhalla menighetsråd ber kommunen sjekke ut mulighetene for en ny kirkelig organisering fra 2020. 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Kort summert ønsker Overhalla menighetsråd at Overhalla kommune sjekker ut muligheten for et nytt kirkelig fellesråd med Høylandet, heter det i et brev fra menighetsrådet til Overhalla kommune. Etter at kirkevergen i februar i år ba om noen vurderinger med tanke på framtidig organisering. Leder i menighetsrådet i Overhalla, Eva Kaldahl ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.