Vil kutte fra 810 til 11 takstsoner og billettpriser med inntil 79 prosent

Mye billigere å ta bussen

Fellenemnda for Trøndelag vil forenkle takstsystemet og gjøre det til dels mye billigere å reise med buss.

BILLIGERE Det skal blir enklere og billigere å reise med buss i Trøndelag fra 2018, hvis takstene og soneinndelinga i rapporten Fellesnemnda for Trøndelag har sendt ut på høring, blir vedtatt omtrent som den ligger på bordet nå. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Når du forenkler, senker du også terskelen for å reise kollektivt. Sånn har vi gjort det i Stor-Trondheim. Nå blir det sånn også i resten av Trøndelag, uttalte Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag og nestleder i Fellesnemnda tidligere i sommer.