Fortsatt bakterier i drikkevannet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etter flere prøvetakinger og analyser gjennom helga er situasjonen så å si uendret fra forrige melding.

– Det er fortsatt forekomster av koliforme bakterier på nettet, spesielt i ytterpunktene som Vemundvik og Bangsund/Klinga. I tillegg er det funnet fåtall andre steder. Det vil si at en så langt ikke med sikkerhet kan garantere at noen steder i vannledningsnettet over tid kan betraktes som «rene», opplyser Kristian Foss avd.ing. i Kommunalteknikk og eiendom i Namsos kommune.

– Det hersker noe usikkerhet omkring farepotensialet ved den typen koliform bakterie som vi nå finner på nettet. Det er ikke spor av E.coli i noen av prøvene. Summen av funnene kan være en indikator på at faren er begrenset, sier han.

Det ble mandag ettermiddag igangsatt klorering/desinfeksjon av vann ut fra Torskarfjell høydebasseng i Larsheimen, Vika.

– Virkningen av klortilsettingen vil opprettholde god vannkvalitet i nærområdet til høydebassenget, og vil etter hvert kunne bre seg til større områder. Tiltaket kan medføre at det hos enkelte abonnenter kan forekomme lukt og smak av klor av vannet. Dette utgjør ingen fare, sier Foss.

– For å være på den sikre side bør abonnenter i området Klinga/Bangsund og Vemundvik koke vann som brukes til drikke og matlaging. Vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert.  Vi beklager ulempene som denne situasjonen påfører våre abonnenter, legger Foss til.