NA mener

100 dager med Støre

Ap-strategene må ha sovet i timen.

NAMDALSAVISA

Jonas Gahr Støre forsøker å komme politisk på offensiven. Ap-lederen lanserer ti punkter som han vil gjennomføre på de første 100 dagene dersom han blir statsminister.

Dette er i korthet de ti Ap-punktene: Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser skal fjernes, 1.000 flere lærere i småskolen, syke-husene får tre milliarder kroner mer, satsing på miljøteknologi, statstilskudd for bedre sykehjem, fedrekvoten økes til 14 uker, ungdom slipper egenandel hos fastlegen, mer norsk-opplæring for asylsøkere, nei til flere private eiere i Telenor og to til tre milliarder mer til kommunene. Ap-politikk som kan gi partiet et løft den siste uka før valget. Forskjellene i politikken blir med dette tydeliggjort, siden det etter Støres mening dreier seg om forslag som Høyre og Frp aldri ville ha gått inn på.

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg mener at Støre har glemt punkt 11: Kraftige skatte- og avgiftslettelser. Det var ei høyst ventet innvending fra Solbergs side, men her bør statsministeren avkreves motsvar. Mens Ap-lederen er klar på at skattene må økes med inntil 15 milliarder kroner i løpet av de fire neste årene, vil ikke Høyre-lederen engang antyde hvor store skattelettelser det kan bli dersom hun får fortsette som statsminister.

På den annen side har Solberg et poeng når hun påpeker at alle de ti Ap-punktene handler om å bruke mer penger på offentlig sektor, mens ingen av dem skaper vekst og jobber i privat sektor. Ap-strategene må ha sovet i timen, og dermed sørget for at Solberg kan innkassere et svært så billig poeng. For Ap har da vitterlig politikk som kan skape vekst i privat sektor.

Ap-budskapet i valgkampen har jo vært at det må settes inn tiltak for å øke andelen nordmenn som er i jobb. Punkt nummer én på lista burde ha vært en strategi for nettopp dette.

De fleste partiene er enige om å satse kraftig på samferdsel, politi og forsvar de neste årene. På toppen av dette kommer Ap-løftene for de første 100 dagene. Da blir det et lite handlingsrom igjen når oljeinntektene minker og eldrebølgen trenger sitt. Men her er det statsministeren som har mest å svare for, siden ytterligere skattelettelser vil måtte spise av det lille handlingsrommet.