Arnt Landre har saumfart 600 år med øyhistorie

Bok om Bjørøya

Bjørøya i Flatanger kunne i dag ha vært Namdalens handelssentrum.

HISTORIEINTERESSERT Arnt Landre gikk grundig til verks da han skulle skrive bok om Bjørøya. Resultatet har blitt over 400 sider med historie om ei øy som i sin tid var svært sentral i Namdalen. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fersk fra trykkeriet kan Arnt Landre stolt vise fram sitt nye verk – ei 407 sider lang bok om Bjørøya.