Intergrering i grønnsaksåkeren

I to år har Dun Andelslandbruk på Jøa fungert som arena for integrering av flyktninger og asylsøkere.

Begeistret Seniorrådgiver Fiffi Namungunga fra IMDi Midt-Norge (nr tre fra høyre), lot seg begeistre både av grønnsakene og integreringsprosjektet i Dun andelslandbruk. Her sammen med andelsbøndene Kennedy Kayinamura, Grethe Venæs Kveli (i blått), Aline Kayinamura, styleleder Bjørg Tingstad (i gult), og gårdbruker Ola Kai Faksdal  Foto: Privat

NAMDALSAVISA

JØA: Dette er gjennomført i samarbeid med Namsos Røde Kors som har hatt ansvaret for å ta med folk fra mottaket i Namsos til Jøa for å oppleve hvordan grønnsaker kan dyrkes økologisk uten bruk av sprøyemidler og kunstgjødsel.