SVs fylkestopp vil gå i Berge Furre sine fotspor

Lanserer distriktspakke for landbruket

Torgeir Strøm (SV) vil gå i SV-kjempen Berge Furres fotspor i kampen for bedre kår for distrikslandbruket. Noe han tror er helt nødvendig hvis Norge skal unngå svenske tilstander i bygdene.

DISTRIKTSPAKKE: SVs toppkandidat Torgeir Strøm vil ha mer fokus på distriktspolitikk. Han har derfor lansert en distriktspakke for å stoppe sentraliseringa som han mener skjer i samfunnet.  Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

NAMDALSAVISA

JØA: Midt på 1970-tallet var Furre sterkt delaktig i arbeidet med å få på plass det historiske jamstillingsvedtaket som skulle sikre bønder økonomisk og sosial likestilling med andre næringer. Det er i de fotsporene Strøm nå ønsker å gå hvis han blir innvalgt på Stortinget.

– Inntektsopptrapping er en viktig oppgave framover, sam- tidig som vi må gjeninnføre tilskudd til små og mellomstore bruk som sikrer at de overlever. Dette er en av de viktigste oppgavene vi må jobbe for på Stortinget, sier Strøm.

Inntekt som andre grupper

Torgeir Strøm mener at ei inntekt på nivå med andre grupper er viktig i forhold til å sikre rekrutteringea i land- bruket. Uten det tror han det blir vanskelig å få ungdommer til å overta gårdene.

– Det handler om å ivareta dyrkajorda, og å øke selvforsyningsgraden, som i dag er på rundt 40 prosent. Vi ser allerede at det gror igjen enkelte steder. Vi ønsker ikke svenske tilstander der småskogen er i ferd med å overta ute i bygdene, sier Strøm.

Strøms distriktspakke

Han synes ikke det er nok fokus på distriktspolitikk hos dagens regjering og mener det må tas politiske grep for å stoppe den sentraliseringa som han mener skjer i samfunnet.

– Alle reformene som dagens regjering har satt ut i livet, bidrar til å gi gass til sentraliseringa. Jeg mener at vi bør sette inn økonomiske virkemidler for å dempe denne prosessen, sier Strøm.

Han har lansert sin egen rødgrønne distriktspakke som han vil gjennomføre hvis velgerne gir ham stortingsplass.

– Skal vi sikre arbeid og bosetting i hele landet, må vi satse på verdiskaping i blant annet jordbruks-, reindrifts- og skogbruksnæringa, sier Strøm.

Distriktspakken består av 15 punkter som Strøm vil slåss for. I tillegg til jordbruket – med en opptrappingsplan på inntekt, og trygg mat gjennom miljøvennlig matproduksjon basert på lokale forressurser – består pakken blant annet av punkter om satsing på skogbruk, reindrift, fiske, fiskeoppdrett i lukkede havbaserte anlegg, industri- og service, kommune- og fylkesøkonomi og en egen miljøpakke for distriktene.

Den ser Strøm for seg kan være etter modell fra bymiljøpakkene som de største byene har.

Ett av punktene i miljø- pakken er å etablere et spleiselag mellom stat og fylke for å etablere bestillingstransport med drosje til busstakst i områder uten kollektivtrafikk.

– Tidligere var staten med på dette, men den har trukket seg ut. Staten må på banen igjen for å sikre et godt tilbud, mener Strøm.

Han vil også stoppe den digitale diskrimineringa han mener foregår, gjennom å skjerpe reglene til utbyggerne – slik at alle innbyggerne har lik rett til telefon, it-, radio og tv-dekning.

Dekker seg bak EØS

EØS-avtalen får skylda for at det ifølge Strøm går den gale vegen i Distrikts-Norge. Den mener han er et abonnement på Høyre-politikk, og til hinder for politiske styringstiltak innen primærnæringene, distriktspolitikk og industri.

– Vi vil erstatte dagens EØS-avtale med en handelsavtale, som vi hadde før 1994. I dag har politikerne mistet handlingsrommet, når man hele tida dekker seg bak EØS-avtalen som hindrer å ta skikkelige grep ute i distriktene. Politikerne må ta tilbake makta, sier Strøm.

– Blir dere en del av en rødgrønn regjering?

– Vi synes det går godt for tida, der vi ser fem- og seks- tallet på meningsmålingene. For oss er et regjeringssamarbeid med Ap og Sp naturlig. Forutsetninga er at vi får gjennomslag for grunnleggende ting i politikken vår, sier Strøm, og legger til at han ikke har noe imot at det skjer med støtte fra MDG og Rødt.

– MDG har en tydelig miljøpolitikk, mens Rødt har en sosialistisk politikk. Det har vi ikke noe imot, sier Strøm.