Må fikse el-anlegget eller stenge kirka

NAMDALSAVISA

VIKNA: Det lokale el-tilsynet har gitt frist til 31. oktober med å utbedre feil ved det elektriske anlegget i Garstad kirke.

Anlegget er modent for utskifting og det er spesielt pekt på strøminntaket og sikringsskapet.

Vikna kirkelige fellesråd har ikke økonomi til å dekke kostnadene over den årlige drifta. Vikna formannskap har derfor bevilget 76.000 kroner for at det nødvendige arbeidet kan utføres. Alternativet hadde blitt stenging av kirka til vinteren.