Ekstrem råkjøring et økende problem i Nord-Trøndelag

Målt til 200 km/t ved Namdalseid

Kjøring i ekstreme hastigheter på nordtrønderske veger øker. Aller verst er det langs fylkesveg 17 forbi Hundseth mølle i Namdalseid.

EKSTREMT På vegen bak Bård Dahle og Christian Wikan ble det i juli målt ekstreme hastigheter. De to er henholdsvis daglig leder og produksjonsleder ved Hundseth Mølle som har av- og påkjøring for anlegget sitt midt på det som er en skikkelig versting-strekning i Nord-Trøndelag.  

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – Det er skremmende å se hvordan enkelte koster på når de kommer til rettstrekka, sier Magne Martinsen (62).