Snart kan du bli viet av ordføreren

NAMDALSAVISA

Stortinget har endret ekteskapsloven slik at myndigheten til å utføre borgerlige vigsler overføres fra tingrettene til kommunene. Loven gir myndighet til ordfører og varaordfører. I tillegg kan kommunalt ansatte og folkevalgte gis slik myndighet.

Rådmannen i Nærøy foreslår overfor kommunestyret at myndigheten begrenses til ordfører og varaordfører.

Det foreslås også at ordførerens kontor får status som fast seremonirom med møterommet Kolvereidvågen som alternativ dersom brudeparet ønsker mange gjester til stede. Ordninga med kommunal vigsel trer i kraft fra årsskiftet.