Trenger mer tid til å finne nytt kommunenavn

NAMDALSAVISA

YTRE NAMDAL: Ordførerne i Leka, Bindal, Nærøy og Vikna har søkt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om forlenget frist for å bestemme navn på den nye kommunen.

Søknaden er i tråd med synspunkt som kom fram på det felles kommunestyremøtet på Leka for to uker siden.

Fristen for å vedta nytt kommunenavn er 1. november, men ordførerne søker nå om at fristen forlenges til 1. mars 2018. Kommunene ønsker å gjennomføre en grundig prosess hvor innbyggerne skal involveres.