Godt valg i Bindal – med Venstre under sperregrensen

Klar tale Magne Paulsen (Ap) slår fast at verken Bindal Høyre eller Bindal Venstre sjelden har gjort noe godt for kommunens innbyggere. 

NAMDALSAVISA

Da det ble kjent at regjeringa foreslo Bindal kommune sammenslått med Nærøy, Vikna og Leka jublet Bindal Høyre og Venstre, og til og med SV. På toppen av det hele må vi også skifte fylke til Trøndelag.

Bindal Venstre er også så frekk at de sier at dette ikke er tvangssammenslåing. Alle disse tre partiene har til alt overmål vært med på to enstemmige kommunestyrevedtak mot sammenslåing.

Andre Skjelstad fra Venstre mener at vi er heldige i Bindal som får et forsprang på andre kommuner som ikke blir sammenslått nå. Til og med påstår Venstre og Høyre at vi eksempelvis får beholde konsesjonskraftpengene, og at rådhuset fortsatt skal være fylt med arbeidstakere.

Bindal Høyre og Venstre ha sjelden eller aldri gjort noe positivt for Bindal kommune. Hva vil vi i Bindal sitte igjen med? Leger, ambulanse, tannlege, bilig strøm og god eldreomsorg, for å å nevne noe som nok vil forsvinne.

Bindal Venstre sin leder har gjennom mange år satset på å skape splid mellom innbyggerne i kommunen. I Namdals- avisa 04.09. påsto Magnar Bøkestad at vi har en ordfører som er uryddig. Vi har heldigvis en ordfører som er både ryddig og arneidsom!

Venstre mener at Austra er et problem for vår kommune. Det har de aldri vært. Beboerne på Austra har vi bestansig hatt et godt samarbeid med. Det er lov å ha forskjellige meninger, men så mye usakligheter som Venstre-leder Magnar Bøkestad er i stand til å sette på trykk, er jo heller ikke noe nytt.

Høyre sin stortingsrepresentant Margunn Eddesen mener at Bindal kommune vil komme styrket ut med tvangssammenslåingen. Hun sier 04.08. i Brønnøysunds Avis at hvor kommunegrensene går betyr ingen ting for henne.

Det betyr veldig mye for oss som bor her. Vi har veldige gode tjenster til befolkningen i Bindal. Hva vet Margunn Ebbesen om vår kommune som vi som bor her ikke vet?

Denne regjeringa har vært en katastrofe for blant Bindal med sin sentraliseringspolitikk, med nei til vindmølleutbygging som kunne gitt kommunen vår store inntekter og mange arbeidsplasser. Hvor var argumentene fra Bindal Høyre og Venstre da?

Nå bør vi i Bindal stå sammen ved Stortingsvalget. Med ei ny regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister vil tvangssammenslåingvedtaket bli reversert. Bruk stemmeretten 11. september.

Godt valg med håp om ei ny regjering og Venstre under sperregrensen.