Klart for jervejakt

Lisensfelling av jerv starter 10. september, og rovviltnemnda har satt årets kvoter.
NAMDALSAVISA

Innenfor forvaltningsområdet for jerv i Nord-Trøndelag, det vil si øst for E6, er kvoten på fire jerv. To av disse kan være tisper.

Utenfor forvaltningsområdet for jerv i Nord-Trøndelag samt Fosenhalvøya er kvoten satt til fire jerv.

For å være med på jervejakt kreves registrering i jegerregisteret som lisensjeger, og du må ha grunneiers tillatelse. Skal du jakte med rifle, kreves det også godkjent skyteprøve, og som ved all annen jakt skal alt av dokumentasjon være med ut på jakta.