Ukas strek fra Knut

Tegning: Knut Høihjelle 

NAMDALSAVISA