Ap og SV ble «grillet» om flytilbudet og Sykehuset Namsos

Fredag arrangerte LO fagpolitisk debatt på Namsos storsenter, der Jorid Holstad Nordmelan (Ap) og Torgeir Strøm (SV) fikk svare for seg.

MINIDUELL Jorid Holstad Nordmelan, Ap (til høyre) og Torgeir Strøm (SV) diskuterte lokale temaer med Hanne Lise Fahsing fra LO i Namsos og omegn. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: LO «grillet» de fagligpolitiske partiene Ap og SV om saker som er viktig for den lokale fagbevegelsen i Namdalen. LO i Namsos og omegn arrangerte miniduell for å få svar på en del spørsmål.

Partiene var representert av namdalskandidatene – Jorid Holstad Nordmelan fra Namsos som har 3. plassen på Ap-lista og Torgeir Strøm fra Jøa som topper SV-lista.

Nordmelan og Strøm var enige med fagbevegelsen i det de ble spurt om. Spørsmålene gjaldt flytilbudet i distriktet, Sykehuset Namsos, et mer omfordelende skattesystem, reversering av svekkelse av arbeidsmiljøloven og sikring av full lønn under sjukdom.

Nordmelan la vekt på hvor viktig flytilbudet ved Namsos lufthavn er for Namsos og distriktet.

– Vi vil jobbe videre med Widerøe for å få til et bedre flytilbud i Namsos, sa hun fra trappa på Namsos storsenter.

– Ap har fremma 31 forslag som kan forbedre arbeidsmiljøloven, 30 av dem ble nedstemt. Disse forslagene viser retninga i politikken Ap vil føre hvis de får regjeringsmakt, sa Nordmelan.

Torgeir Strøm (SV) er opptatt av fordelingspolitikk og ikke minst barn som vokser opp i fattige familier.

– En sterk økning av barnetrygd vil hjelpe bortimot 100.000 barn som lever i fattigdom, sa han.

En annen sak som Strøm la vekt på var SVs motstand mot EØS-avtalen.

– Den har ført til betydelig sosial dumping og økt arbeidslivskriminalitet, sa han.