Åpenhet om ventelister gir trygghet

Svarer på NA-leder
NAMDALSAVISA

Høyre har pålagt kommunene å føre ventelister over pasienter som venter på sykehjemsplass. Det er flaut at Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte og kjempet mot.

I en lederartikkel 8. september skriver NA om kravet til kommunene om å føre ventelister for sykehjemsplass. Regjeringen har innført krav om ventelister for å sikre at pleietrengende og deres pårørende får mer forutsigbarhet og trygghet.

Kravet trådte i kraft 1. juli, men det er fortsatt flere kommuner som mangler ventelister. Det er ikke godt nok. Vi skal følge opp slik at vi får en total oversikt så raskt som mulig.

Høyre tror på åpenhet om våre felles utfordringer i eldreomsorgen. Nettopp for å sikre at alle eldre blir hørt, og at kommunene kan sette i gang tiltak. Hver eneste person på disse ventelistene har krav på å bli sett og få hjelp.

Da Jonas Gahr Støre var helseminister var det forbudt å føre ventelister. Kommunene hadde lite oversikt, og kommunene bygde knapt flere sykehjemsplasser. De siste årene har Arbeiderpartiet stemt mot å etablere ventelister, stemt mot å lovfeste retten til sykehjemsplass og stemt mot kravet om at kommunene må bygge flere sykehjemsplasser for å få tilskudd.

Jeg tør ikke å gamble med eldres trygghet for å få en sykehjemsplass når de trenger det. Derfor har vi gitt rekordhøye tilskudd til å bygge nye og rehabilitere gamle sykehjemsplasser. Det gir resultater!

Kommunene planlegger nå å bygge tre ganger så mange sykehjemsplasser som årlig under forrige regjering.

Landets eldre har ikke tid til Arbeiderpartiets vente og se-holdning i eldreomsorgen. Flere sykehjemsplasser og innføring av ventelister er nødvendig. Vi tar grep nå!