NA mener

Gode krefter til alles beste

Sykehuset Namsos er et bankende hjerte for hele Namdalen.

NAMDALSAVISA

Mandag ble det skrevet under en intensjonsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og Namsos kommune. Kommunen vil med dette aktivt bidra til at det nye kombinasjonsbygget ved Sykehuset Namsos blir realisert.

Vi skal ikke gå lenger tilbake i tid enn i vår at bygginga av kombinasjonsbygget kunne ha blitt lagt på is. Årsaken var anstrengt økonomi i helseforetaket og kravet om effektivisering. I verste fall kunne en utsettelse ført til at kombinasjonsbygget i Namsos aldri ville ha blitt realisert.

Namsos kommune tok ansvar og gikk inn forhandlinger med Helse Nord-Trøndelag. Begge parter så en mulighet til å følge noe av samme spor som helseforetaket hadde lyktes med sammen med Levanger kommune, og de lyktes.

Helseforetaket kan med dette starte planlegginga av kombinasjonsbygget. Det vil naturligvis ta noe tid før spaden settes i jorda. Det er viktig å unngå overraskelser som kan fordyre prosjektet i løpet av byggefasen og påvirke framtidig driftsutgifter. Helseforetaket har uansett Namsos kommune i ryggen som viktig og solid samarbeidspartner.

Adm. dir. Torbjørn Aas sier at «Nye Namsos kommune» – er med på forbedre et godt helsetilbud til å bli enda bedre. Dette må være beroligende for alle namdalinger etter kjøret fra legemiljøet ved Sykehuset Levanger i sommer. De bidro til en debatt på feil grunnlag hvor en ble sittende igjen med inntrykket av at bakteppet deres var å stoppe framtidige investeringer ved Sykehuset Namsos. I tillegg sådde de tvil om det faglige miljøet ved sykehuset i Namsos.

Det er grunn til å gi sykehusdirektøren og hans stab ros. Like stor ros fortjener ordfører Arnhild Holstad og den administrative ledelsen i kommunen. De har tatt ansvar som vertskommune og brukt ressurser på å lande denne saken.

Ordfører Holstad sier helt korrekt at sykehuset er hjertet i Namsos, og at de må bidra til styrke sykehusets posisjon i framtid. De øvrige kommunene i Namdalen må også kunne kjenne sin besøkelsestid om det skulle bli nødvendig. Sykehuset Namsos er et bankende hjerte for hele Namdalen.