Spor etter bjørn i Gråmarka

Skrapemerker i tre denne sommeren og avføringsprøver fra 2015 bekrefter at det trolig er eller har vært bjørn på Gråmarka i Nærøy.

BAMSE Det er bekreftet at bjørn har vært på Gråmarka i Nærøy. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Ubekreftede meldinger sier at det også er funnet spør etter bjørn på Gråmarka de siste dagene. Ingen av SNOs (Statens naturoppsyn) folk i Namdalen har imidlertid fått disse ferske meldingene.