Fem millioner ekstra til bredbånd

Flere namdalskommuner får penger til bredbånd i ny tildeling.

MER PENGER Flere namdalskommuner får ekstra tildeling fra fylket til utbygging av bredbånd. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Forrige uke fikk Nord-Trøndelag 26,1 millioner kroner av den nasjonale potten til bredbåndsutbygging. Nå foreslår fylkesråd Terje Sørvik fem millioner ekstra til prosjekter i åtte av fylkets kommuner. Dette er penger som fylkestinget har satt av fra fjorårets overskudd til bredbånd.

I Namdalen er det Røyrvik, Lierne, Høylandet, Grong og Flatanger som får penger.

PENGESTRØM – Hver eneste offentlige tilskuddskrone utløser fire kroner fra utbygger, egenfinansiering fra husstander og dugnadsarbeid, sier fylkesråd Terje Sørvik. 

 

– Fordi mange prosjekter nå er under utbygging, vil vi de neste årene se en betydelig forbedring av bredbånd og mobildekning i fylket, sier Terje Sørvik, fylkesråd for regional utvikling.


Fylkesråden foreslår å gi tilskudd til følgende prosjekter:

  • Fellessøknad Røyrvik, Lierne, Høylandet, Grong 2.258.000 kroner
  • Bredbåndsutbygging i Stjørdal, 1.462.000 kroner
  • Forbedring av digital kommunikasjon i Inderøy, 550.000 kroner
  • Mobilutbygging Flatanger, 500.000 kroner
  • Bredbåndsutbygging Landsem/Tverås i Malm, 230.000 kroner

Med denne tildelingen er det i perioden 2011-2017 gitt totalt 135 millioner kroner til bredbåndsutbygging i Nord-Trøndelag fra stat og fylkeskommune.

– Hver eneste offentlige tilskuddskrone utløser fire kroner fra utbygger, egenfinansiering fra husstander og dugnadsarbeid. Slik har disse pengene utløst 670 millioner kroner i investering i digital infrastruktur, sier Sørvik.

Fylkesrådet behandler saken endelig 19.september.