Fant avvik etter branntilsyn

TILSYN Det vil koste 280.000 kroner å montere brannvarslingsanlegg ved ungdomsskoledelen av Obus. 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Det har vært branntilsyn ved Overhalla barne- og ungdomsskole og det ble da funnet et avvik som dreier seg om plan for montering av brannvarslingsanlegg ved ungdomsskoledelen.

Barneskolen som var ny i 2015, har slikt varslingsanlegg, og formannskapet innstiller overfor kommunestyret på at det bevilges 280.000 kroner for å montere et slikt anlegg også i ungdomsskolebygget.

Det må samtidig utføres tiltak på to branndører i det samme bygget.