Ordførerne ønsker hjelp til nytt kommunenavn

Forslagene strømmer inn

Arbeidet med kommunereformen i Ytre Namdal og Bindal går videre etter valget. Nå går startskuddet for den vanskelige jobben med å gi en ny kommune navn og det mangler ikke på forslag.

VIDERE Ordførerne Steinar Aspli, Nærøy (fra venstre), varaordfører Tor-Arne Aune, Bindal, Amund Hellesø, Vikna, og Per-Helge Johansen, Leka, tar prosessen videre og starter navnearbeidet. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: I forkant av møte i Kystgruppen på Rørvik onsdag ble de fire ordførerne enige om å starte prosessen men involvering av innbyggerne. Alle innbyggerne i Bindal, Leka, Vikna og Nærøy inviteres derfor til å komme med forslag på den nye kommunens navn.