200 millioner til bedre vegkvalitet - har lagt 22 mil med asfalt

Her tettes hullene på Lifjellet

Fortsatt er det mange vegstrekninger med dype hull i fylket. Likevel; det er aldri blitt asfaltert så mye riks- og fylkesveg på ett år i Nord-Trøndelag som i 2017.

tetter hullene Her fra asfalteringsjobben som utføres på Fv. 74 over Lifjellet. 

NAMDALSAVISA

LIERNE: Nærmere bestemt skal 216 kilometer med fylkesveger i Nord-Trøndelag ha fått nytt dekke før asfalteringssesongen er over i oktober.