Setter i stand kommunal veg

NAMDALSAVISA

GRONG: Grong kommunestyre har bevilget 2,45 millioner kroner til opprusting av den kommunale vegen fra Lissåa til avkjøring til den nye lokstallen.

Prosjektet hadde opprinnelig ei budsjettramme på drøye 2,1 millioner kroner, men etter anbudsrunden ligger det an til ei kostnadsøkning på 280.000 kroner.

Vegstrekninga skal rustes opp og asfalteres, det skal anlegges fortau og monteres gatelys. Arbeidet vil starte umiddelbart og det er beregnet at jobben skal være fullført innen 10. november.