Bedre trafikksikkerhet gjennom gård

NAMDALSAVISA

FOSNES: Formannskapet i Fosnes anbefaler kommunestyret å bevilge 40.000 kroner til tiltak som vil sikre bedre trafikksikkerhet ved Brakstad gård.

Området er ikke beskrevet i gjeldende trafikksikkerhetsplan, men økt aktivitet ved Brakstad havn har ført til større gjennomgangstrafikk.

Samtidig bor det nå barn på gården. Fosnes kommune mener derfor at det er viktig å gjennomføre fysiske tiltak som skiller gående og kjørende trafikanter.