Midlertidig parkeringsplass

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Drifts- og utviklingsavdelinga i Nærøy kommune har gitt KSH Sameie midlertidig tillatelse til oppstillingsplasser for biler inne i gården på KSH-bygget. Tillatelsen gjelder privat parkering tilknyttet boenhetene i KSH-bygget på Kolvereid.

Vedtaket er et delegasjonsvedtak og gir midlertidig dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Den midlertidige dispensasjonen gis inntil to år, fram til 1., september 2019. Det er 11 oppmerkede plasser inne i gården nå.