Søker støtte til jubileum og festival

NAMDALSAVISA

NÆRØY: I forbindelse med at Nærøy Bondelag gjennomfører Sopinfestivalen og samtidig skal markere sitt 150-årsjubileum, søker laget om 15.000 kroner i støtte fra Nærøy kommune. Arrangementet har et budsjett på 29.000 kroner.

Nærøy Bondelag og Kolvereid Handelsstandsforening har arrangert Sopinfestivalen i to år allerede, og før det igjen festivalen «Bønder i byn». I søknaden påpekes det at festivalen har fokus på å la barn treffe dyr og å presentere grønn sektor.