Skal gjenskape boplass

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Kommunestyret i Røyrvik har vedtatt å bidra med 84.000 kroner i arbeidet med å gjenskape den samiske boplassen på Zarinatangen.

Prosjektet har ei kostnadsramme på 559.000 kroner og Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune har gitt tilsagn om støtte på henholdsvis 400.000 og 75.000 kroner.

Zarinatangen vurderes som et kulturminnevernprosjekt som vil få synliggjort Zarinas historie ved at boplassen gjenoppbygges samtidig som stedet vil bli en møteplass i bygda.